Szívességcsere program - Királyegyháza

A szívesség csere program keretében megrendezett Nőnapon szeretnénk hozzájárulni a generációs különbségek felszámolásához és a közösségek erősítéséhez. Alapelvünk az egymás közötti tisztelet megteremtése és korosztálytól függetlenül a közösségi kohézió megerősítése. A program lényege a különböző korosztályok egymás közötti kapcsolatának megerősítése, és a generációk közötti szakadék csökkentése. Utóbbi az egyik legnagyobb akadályozó tényezője a közösségi élet fejlődésének. A Szívességcsere program alapelve a felajánló és az igénybe vevő kölcsönös tisztelete egymás iránt, valamint az önkéntesség fontosságának hangsúlyozása. Önkéntesek, zömével diákok segítik jelen rendezvény létrejöttét. A Szívesség csere program emellett kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az eltérő korosztályba tartozó célcsoportok tagjai együttműködjenek, amely az egyik legjobb mód a generációs feszültségek csökkentésére.

A szakpolitikai céloknak megfelelően olyan akciókat szervezünk, amely során a fiatalok nyújtanak segítséget az idősebbek számára, akik ezt valamilyen formában viszonozzák a fiataloknak. Feladatunknak tekintjük a lakossági motiváció erősítését, valamint az eseményhez szükséges technikai háttér biztosítását. A lakossági mozgósítás növelése érdekében az esemény részét képezi az elért eredmények közös ünneplése, amelyet zenei program keretében valósítunk meg. A szívesség csere program keretében fiatalok meglátogatnak időskorú hölgy személyeket és segítenek a kerti munkában, bevásárlásban. Cserébe az időskorúak egy kis finomsággal kínálják a fiatalokat.

Tevékenységek:

  1. 9:00-15:00 Idősek segítése otthonaikban

A program délelőtt 9 órakor kezdődött, általános iskolások meglátogattak időskorú hölgy személyeket, hogy segítsenek házkörüli munkában. A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány jóvoltából az alapítványi busszal a fiatalok egy időskorú hölgy lakost Hollósi Ilonát elkísérték a boltba bevásárolni. Majd segítettek mosogatni, fát behordani, söpörni és felmosni. Ezután meglátogattak egy másik időskorú hölgy lakost, ahol szintén, mosogattak, reggelit készítettek, söpörtek. Cserébe az időskorú személyek pogácsával és üdítővel kínálták őket. Jó hangulatban elbeszélgettek egy kicsit, az idősek meséltek a régi időkről, mikor ők is fiatalok voltak. Ez a segítség jó példa arra, hogy fiatal és idős harmóniában tud együtt dolgozni, és a generációs szakadék, ami köztük volt, reményeink szerint felszámolásra került.

  1. 15:45-16:00 Érkezés a délutáni programokra:

A szívesség csere program ezután a Királyegyházai Kultúrházban folytatódott. Az időseket a rendezvényre Falubusszal szállítottuk. 15:45 és 16:00 között érkeztek meg a Kultúrházba, ahol diák és felnőtt önkéntesek fogadták őket.

  1. 16:15-16:30 Szabó Zsófia és Palkó Ottó köszöntője:

16:15-től Szabó Zsófia művelődés szervező köszöntötte a megjelentek majd Palkó Ottó Alpolgármester Úr mondott ünnepi beszédet melyben megköszönte a fiatalkorúaknak az egésznapi segítséget és hangsúlyozta, hogy milyen fontos a generációk közötti együttműködés, egymás segítése és az egymás iránti tisztelet, mert ez viszi előrébb a közösséget. Majd ezután a fiatalkorúak segítségével, virággal köszöntöttük a megjelent hölgyeket.

  1. 16:30-17:00 Generációk közötti problémák – előadó: Konyári Tímea:

Konyári Tímea tarott előadást, amely a generációk közötti problémákról szólt. Nagy hangsúlyt fektetve a királyegyházai hölgyekre a Nőnap miatt. Az előadásban szó volt, a generációs különböségekről és arról, hogy kortól függetlenül a királyegyházai hölgy lakosok mindenkinek segítenek, minden programban részt vesznek. Segítenek például az Általános Iskolában, ha rendezvény van és ez kiváló példa arra, hogy a generációs feszültség csökkenjen. Beszélt a generációk közötti konfliktusok okairól. Azok tartoznak egy generációhoz, akik azonos történelmi eseményeket élnek át, s közös hiedelmek és magatartásformák jellemzik korosztályukat. Ez alatt azt érthetjük, hogy hasonló életkorban és életszakaszban vannak, tehát hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek, amiből adódóan egy sajátos értékrendszer jellemző rájuk. A generációs szakadék megjelenésének oka, hogy több eltérő értékrend érvényesül egyidejűleg, amely feszültséget vált ki a különböző kohorszok között. A generációs szakadékot mélyíti a digitalizáció, amellyel az idősebb korosztály nem tud megfelelően lépést tartani. A generációs különbségek abban is körvonalazódnak, hogy az idősebb generáció fél a társadalmi változásoktól, és attól, hogy az új folyamatok, dolgok megjelenésével elveszíti saját múltját.

  1. 17:00-18:00 Tajtiboy együttes előadása:

A Tajtiboy együttes szórakoztatta a megjelent vendégeket 17 órától. Azért ők lettek meghívva, mert az együttes a fiatalabb korosztályt képviseli és mégis a dalaival képes megszólítani a legidősebb korosztályt is. A megjelent időskorúak, hölgyek és a segítő fiatalok nagyon jól mulattak együtt. Az előadás szünetében az előadókkal beszélgettek a generációk közötti együttműködés fontosságáról.

  1. 18:00 Vacsora és Horváth László „Flipper” műsora:

18:00-tól szolgáltuk fel a vacsorát mely a Királyegyháza Községi Önkormányzat meglepetése volt a megjelent hölgyeknek, a vacsorát a megjelent önkéntes fiatalság szolgált fel. Eközben Horváth László „Flipper” zenélt, akit a helyi közönség már jól ismer és szeret. Flipper is a fiatalabb korosztályból való, de mindig olyan zenét játszik, ami tetszik az idősebb korosztálynak. A bál alatt az önkéntesek szolgálták ki az időseket, üdítővel stb.

Az esemény végeztével falubusszal szállítottuk haza a vendégeket