Szívesség csere program - Szabadszentkirály

  1. 14:00-14:10-ig Megnyitó. A meghívott személyek helyet foglaltak.
  2. 14:10-15:30 Almás Roland köszönő beszéde az önkéntesek felé:

A polgármester elmondta beszédében, hogy mennyire fontos az önkéntesség, és milyen jót tesz a településnek és a közösségnek egyaránt az effajta önzetlen tevékenység. Ezt követően az önkéntesek munkáját kívánta honorálni, így jutalmak kerültek átadásra. Köszönetet mondott a polgármester a különböző egyesületek vezetőinek, és megajándékozta őket oklevéllel, illetve különböző ajándékokkal. A hölgyeknek egy cserepes orchideával, az uraknak pedig egy üveg tokaji aszúval kedveskedett. Nemcsak az idei évben aktívan tevékenykedő személyek munkáját köszönte meg a polgármester, hanem azoknak is kifejezte háláját és elismerését, akik éveken át tartó önkéntes tevékenységgel segítették a település életét.

  1. 15:30-16:00 Önkéntes tűzöltok beszéde és beszámolója az éves munkájukról:

Az idei évben a tűzoltók önkéntes toborzást tartottak, aminek köszönhetően a faluból több önkéntes tűzoltó lett. Beszélt arról, hogy az önkéntesek bevonásával a szervezet nagyobb szerepet tud vállalni a a helyi és térségi lakosság élet- és vagyonbiztonsága védelmében. A parancsnok ezt követően elmondta, hogy az önkéntes tűzoltóvá válásnak vannak törvényben rögzített feltételei, amely egy alap tűzoltótanfolyam elvégzése. A parancsnok ezt követően ismertette a képzés menetét, s beszámolt arról, hogy annak, aki önkéntes tűzoltó szeretne lenni, kötelező elvégeznie a 40 órás alap tűzoltótanfolyamot. A tanfolyam során olyan nélkülözhetetlen tudásra, készségekre tesznek szerint, mint a tűzoltás alapjainak megismerése, a munkavédelmi szabályozás, valamint a speciális kiegészítő eszközök használata. A képzés biztosítja a szükséges felkészítést az alapvető tűzoltási, mentési feladatok biztonságos és szakszerű végrehajtására. A parancsnok elmondta, hogy a képzés elkezdésének vannak feltételi is. Fontos az egészségügyi alkalmasság, és csak minden 18. életévét betöltött lakos jelentkezhet. Önkéntes tűzoltó csak magyar állampolgársággal lehet valaki, illetve további kritérium az alapfokú állami iskolai végzettség megléte is.

A parancsnok elmondta, hogy idén július 1-től a Szabadszentkirályi Tűzoltó Egyesület önkéntesen beavatkozó egyesületté vált. Ezen felül két nagy esemény volt az egyesület életében, az egyik a falunapon tartandó bemutatójuk, a másik a Szabadszentkirályi Tűzoltó szertár leendő alapkő letétele volt. Az előadása alkalmával is invitált mindenkit, hogy lépjenek be a Szabadszentkirályi Tűzoltó Egyesületbe.

  1. 16:00-17:00 Vér József beszéde a szívességcsere eseményről:

Vér József, Bicsérd polgármestere, aki már több mint 5 cikluson keresztül polgármester Bicsérd településén, elmondta, hogy mennyire fontos a szomszédos településekkel való jó kapcsolat, és a polgármesterek együtt a kistérségben sokkal erősebbek. Ha megosztják egymás között a problémákat és a problémák megoldását, akkor a felmerülő akadályokkal szemben sokkal hatékonyabban léphetnek fel. Ezáltal nagyon fontos a polgármesterek és települések közötti szívességcsere is. A polgármester előadásában szorgalmazta az együttműködések lehetőségeinek feltárását, kialakulását a környező településekkel. Beszélt arról, hogy milyen szempontok jelentik a kezdeti lépéseket az együttműködés kialakításának szakaszában. Elsőként fontos a településvezetés, valamint a lakosság és a helyi szervezetek megszólítása, aktivizálása és bevonása a közös gondolkodásba, valamint közös cselekvésekbe. Előadása további részében a részletezte az együttműködésekhez, szívességcserékhez szükséges kezdeti lépéseket. A személyes és írásban történő kapcsolatfelvétel egyaránt nagy jelentőséggel bír, hiszen így a felek kinyilatkoztathatják céljaikat, szándékaikat, s azt, hogy milyen területeken képzelik el a segítségnyújtást, együttműködést. A kapcsolatfelvételt követően a kapcsolatépítésre kell hangsúlyt helyezni, vagyis a bevontak körét tovább kell szélesíteni, meg kell keresni a lehető legtöbb potenciális partnert, akik közreműködésével a közös cél elérhető. Ebben a szakaszban épül ki a bizalom, amely minden a szívességcserében, együttműködésben résztvevő szereplő részéről elengedhetetlen. A kommunikáció fontos, hogy rendszeres legyen és ki legyen szélesítve, amely segíti a saját helyzet feltárását és jobb megértését. Miután az alapokat lefektették a felek, át kell térni a közös tevékenységek kereteinek lehatárolására, valamint a megvalósítási módok kidolgozására. A szereplők közötti folyamatos párbeszéd és a cselekvés végrehajtásához szüksége tudás megszerzése a konstruktív együttműködés alapvető feltétele.

 

  1. 17:00-18:00 Hidvégi Band fellépése

Az esemény zárásaként egy könnyed zenei koncerttel vártuk a résztvevőket a tartalmas szabadidős program és közösségépítés jegyében, ahol a fiatalabb és idősebb generációk is együtt tölthették idejüket, kapcsolatot építhettek.

  1. 18:00-19:00 Vacsora