Szemléletformáló és antid. kerekasztalbeszélgetés munkaadók részére - Szabadszentkirály

Tevékenységek:

 

A hátrányos helyzetűeket sok esetben hátrányos megkülönböztetés éri nem csak élethelyzetükből követően, hanem neméből, életkorából vagy éppen nemzetiségi hovatartozásból következően is. A munkáltatok nem mindig vannak tisztában az aktuális lehetőségekkel, kedvezményekkel a hátrányos helyzetű munkavállalók tekintetében. A program célja ezeknek a téves prekoncepcióknak a lebontása, illetve a helyi munkaadók felkészítése kerekasztalbeszélgetés formájában a diszkrimináció megelőzésére. A szemléletmódváltás elérése a potenciális munkaadók esetében nagyban hozzájárul a hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci helyzetének fejlesztéséhez a térségben.

 

16:00-17:30   Szociális helyzetkép bemutatása-előadó: Filipovics Józsefné

 

 Az előadás első felében ismertetésre került, elmondta, hogy rengeteg hátrányos helyzetű ember van a környék településein. Rászorultság alapján igénybe vehető segélyek a települési önkormányzatokon keresztül jutnak el az alacsony jövedelemmel rendelkezőkhez, szegényekhez. Évente kétszer lehet egyszeri gyors segélyt igényelni amit az önkormányazt határoz meg, hogy mekkora összeg legyen. A központilag szabályozott segélyeken kívül helyi rendeletek szerinti támogatásokat is nyújthat egy-egy település ilyen pl: a lakás-fenntartási támogatás A településeken közmunkaprogram működik, de jelenleg rengeteg üres hely van, azt vették észre, hogy az emberek nem szeretnének dolgozni teljesen, megvannak elégedve azokkal a hiányos életkörülményekkel, amiben jelenleg élnek. De nem mindenki fér bele ebbe a közmunkaprogramba.

Ezt követően az előadó ismertette a megjelent munkaadók számára, hogy milyen lehetőségeket vehetnek igénybe, hogy minél több munkavállalót foglalkoztathassanak. Részletesen beszámolt a különféle támogatásokról, mint például a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása után járó támogatásokról. Így a vállalkozók motiváltabbak lesznek abban, hogy hátrányos helyzetű személyeket is foglalkoztathassanak, így a hátrányos helyzetű személyek pedig a rendszeres jövedelem révén javíthatják életminőségüket, illetve a foglalkoztatás mértéke is emelkedik a településen. A helyi vállalkozok mindezek tudatában próbálnak minél több embert alkalmazni, igyekeznek kihasználni a támogatásokat. Az előadást érdekesnek találták az emberek tettek fel kérdéseket is. 

 

2.) 17:30-19:00  Szemléletformáló kerekasztal beszélgetés Tóthné Pénzes

 

A kerekasztal beszélgetés gondolat ébresztője egy tájékoztatás volt a jelenlegi munkapiaci helyzetről. A résztvevők megismerhették a munkaadók által elvárt legfontosabb kompetenciákat. Az előzőek tükrében egy teszt segítségével felmértük a jelenlevők munkaerőpiaci esélyeit.

A közös gondolkodás során hamar megfogalmazódott az alulképzettség, kompetenciák hiánya mellett, hátrány kijelentő tényezőként a kistelepülésről való bejárás, és a diszkriminációt jelentő roma származás. Továbbiakban bemutatta az előadó a megfogalmazott hátrányok leküzdésének lehetőségeit, valamint life long learning (élethosszig tartó tanulás) szükségességét a boldoguláshoz. Körbejárták a törvény adta lehetőségeket is a témával kapcsolatban.