Önkéntesek toborzása, felkésztése, segítése - Bicsérd

Tevékenységek:

 

 Programunk 17 órakor kezdődött a Toronygalériában. Programunkon a Bicsérdi Polgárőr Egyesület tagjai vettek részt. A bicsérdi egyesület a legrégebben működő egyesület a megyében, idestova 25 éve, nagyjából ugyanazokkal a tagokkal. A fent említett évek miatt a tagok és a vezetőség kiöregedtek. Önkormányzatunk szükségesnek látta az egyesület újraszervezését. A megfelelő felkészítésre Varga Zsolt rendőr őrnagy -őrsparancsnok úrtól, illetve dr. Szente Tünde ügyvédnőtől kértünk segítséget, ennek oka, hogy mindkét szakembernek több éves tapasztalata van, ilyen egyesületek segítésében, felkészítésében.

 

Vér József polgármester úr elmondta, hogy szeretné javasolni a vezetőség váltást, idős korukra való tekintettel. Az egyesület már nem igazán működött, pontosan azért, mert a tagok, és a vezetőség is kiöregedtek. Szükségesnek éreztük a településen élő fiatalabb korosztály bevonását az egyesületbe.

 

dr. Szernet Tünde ügyvédnő tartott előadást az önkéntesség fogalmáról, annak velejáróiról a résztvevőknek. Mit jelent az Önkéntesség? Az önkéntességet, bármilyen területen egyénileg vagy csoportosan, közös jó érdekében személyes akaratból végezik az emberek. Fontos, hogy az önkéntességért nem jár anyagi juttatás. Az önkéntes csoportoknak, minden helyzetben közösség építő ereje van, a polgárőr egyesület tekintetében pedig nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a különböző korosztályok minél jobban együtt tudjanak működni. Az ügyvédnő elmondta, hogy fontos szem ellőtt tartani, hogy egy polgárőr nem csak a saját házára, családjára vigyáz egy-egy éjszakai járőrözés során, hanem a településen élők mindegyikére, ezzel is a közjó érdekeit szolgálva. A polgárőrök önként vállalt feladataival széleskörűen segítik nemcsak a helyi, de az országos közrendi és közbiztonsági feladatok végrehajtását.

Az ügyvédnő az önkéntesség fogalmának tisztázása mellett, elmondta, hogy szükséges az egyesület alapszabályzatának újra írása és annak tisztázása is, hiszen az már nem felel meg a jelenleg hatályban lévő jogszabályoknak. Az ügyvédnő ismertette az ő általa észlelt hibákat az alapszabályzatban, majd ezek a későbbiek során javításra is kerülnek, és új alapszabályzat kerül benyújtásra, amely megfelel a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak.

 

Varga Zsolt rendőr őrnagy, a Szentlőrinci rendőrőrs parancsnoka elmondta, hogy szeretné bevonni a rendőrség munkájába a Bicsérdi polgárőröket is. Ennek oka, hogy sok az ellátandó feladatuk e mellé kevés az állományban lévő rendőr. A település közbiztonságának fenntartása mellett, a Szentlőrinci rendezvények biztosításába is szeretné segítségét kérni az egyesületnek, mint pl.: Borbarátok éjszakája, focimeccsek.

 

A program során a polgárőrök alapfeladatai, jogai is tisztázásra kerültek. Mint az már többször említésre került az idős vezetőség még mindig az 1995-ben megalapított egyesületi szabályzat szerint működött, így nem követve az azóta már létrehozott 2011. évi CLXV. törvényt a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól. Ezek szintén ismertetésre kerültek.  Az egyesületnek tagja lehet ifjú polgárőrként az aki: alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, büntetlen előéletű, 14. életévét betöltötte. Feladatait kizárólag polgárőrrel együtt, ifjú polgárőr igazolvány birtokában láthatja el. Őrnagyúr ismertette a polgárőr feladatait, jogait, illetve, hogy ki lehet, és ki számít polgárőrnek, idézve a fent említett törvényt. Polgárőr az 18. életévét betöltött cselekvőképes és büntetlen előéletű személy lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását. Ezek mellett még szükséges a sikeres Polgárőr Alapismereti vizsga letétele is.

 

A program végén az egyesület tagjai új vezetőségi tagokat választottak. Az új vezetőség még ebben az évben neki lát az egyesület fejlesztésének, mint pl.: még több új tag bevonása, megállapodási szerződések készítése, a környező települések polgárőr egyesületeivel, a közösségi kohézió erősítése érdekében.

 

 

Megjegyzés/egyéb:

Programunkon már most is jelen voltak új tagok, de szeretnénk tovább bővíteni az új tagok sorát. Kimondottan hasznosnak bizonyult ez a program, már csak abban a tekintetben is, mert bizony volt olyan egyesületi tag, aki szeretett volna anyagi juttatást kérni önkéntes szolgálataiért, de itt most ezek a kérdések is tisztázásra kerültek.