Önkéntesek toborzása, felkésztése, segítése - Királyegyháza

A program 13:00 órakor kezdődött.

  1. 13:00-14:00 Önkéntesség fogalma – előadó: Szabó Zsófia:

Az előadó az önkéntesség fogalmáról, törvényi szabályozásról és lehetőségeiről beszélt a hazai helyzetről önkéntesség tekintetében. Az előadó ismertette, hogy az önkéntes tevékenységet a 2005.évi LXXXVIII. szabályozza. Beszélt a törvény előkészítéséről és elmondta, az önkéntesség célja, miszerint az önkéntesség olyan egyénileg vagy csoportosan végeztethető alkalmi, vagy rendszeres tevekénység, amelyet „jó” akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az előadó beszélt a hazai önkéntes helyzetképről, ebből megtudhattuk, hogy a Szemelvények az Önkénteség Magyarországon 2018. c kutatásból kiderül, hogy a Magyar Felnőtt lakosság 27,4% végezett 2018-ban önkéntes tevékenységet. Ezután a hazai önkéntes lehetőségekről volt szó, mint pl Iskolai Közösségi Szolgálat. Illetve az intézményekről beszélt, akik segítik az önkéntes szolgálatot, ilyen az Önkéntes Központ Alapítvány.

  1. 14:00-15:00-ig Baleset-, tűz-, és munkavédelmi előadás – előadó: Szabó Zsófia

Előszőr tisztázva lettek a fogalmak, mint például baleset -A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, mely az érintett személy akaratától független, és valamilyen sérülést okozott.

A munkavédelmi oktatás tartalma a következő volt: a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó előírásokat, szabványokat, magatartási szabályokat ismertette. Beszélt továbbá az előadó a veszélyhelyzetben, illetve a rendkívüli munkavégzés körülményei között tanúsítandó magatartás elsajátításáról is. Ezután általánosságban a tűzvédelmi szabályokat ismertette, mint például a tűzjelzés módját, tűz esetén szükséges feladatokat, a menekülési-mentési lehetőségeket. Ezután az előadó visszakérdezte az eddig elhangzottakat a megjelentektől.

  1. 16:00-17:00 Önkéntesség lehetőségei – előadó: Szabó Zsófia

Az előadó a helyi önkéntes lehetőségekről beszélt Királyegyházán a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány fogadja az iskolai közösségi szolgálatos diákokat. A diákok a Kultúrházban Szabó Zsófia vezetése alatt töltik az 50 órás szolgálatot. Különböző programokba, rendezvényekben segítenek. A helyi Kultúrházba nemcsak az iskolai közösségi szolgálatosoknak van lehetősége önkénteskedni, hanem bárkinek. Különböző programok vannak, ahol szívesen várják a segítséget, mint pl. Kézműves foglalkozások, idősek napi-, nőnapi rendezvények. Az előadó hangsúlyozta, hogy az önkéntességnek közösségfejlesztő, identitásképző hatása van.