"Legyél te is szakember" - Szakemberhiány leküzdését népszerűsítő program - Szabadszenkirály

  1. 13:00-14:00 Önéletrajz és motivációs levél – előadó: Gyulavári Krisztián

Magyarországon általánosan elfogadott az Europass önéletrajz. Az első, amit a munkaadók kézhez kapnak tőlünk, az az önéletrajz. Az előadó megfogalmazta annak gondolatát, hogy az önéletrajznak jól felépítettnek kell lennie, és valós információkat kell tartalmaznia. Gyulavári Krisztián beszélt arról is a megjelenteknek, hogy az álláspályázatok jelentős részében a munkaadó kísérőlevelet, vagy más néven motivációs levelet is kér.  Gyulavári Krisztián beszélt arról is, hogy a motivációs levélnek tartalmaznia kell a jelentkező képességeit, valamint a megpályázott álláshoz szükséges meglévő kompetenciáit és érdeklődését. A pályázó fogalmazzon röviden és tömören. A levelet mindig az aktuális álláshoz kell igazítani. A kísérőlevélnek tartalmaznia kell, hogy milyen pozícióra jelentkezik az illető, hol hallott az állásról, és ami nagyon fontos, hogy egy személyes meghallgatásra irányuló kérést is tartalmazzon.

  1. 14:00-15:00 Viselkedés etikett – előadó: Gyulavári Krisztián

A rendezvény második témájaként az előadó a viselkedés etikettről, és viselkedéskultúráról beszélt. Az első és legfontosabb dolog, amiről szót ejtett előadónk, azok a viselkedési szabályok voltak. Mindenki tudja, hogy ezek a szabályok a történelem során alakultak ki, és azt is tudjuk, hogy folyamatosan változnak, társadalmilag meghatározottak. A viselkedési szabályok ismerete és betartása kapcsolatteremtési és kapcsolattartási kompetenciát eredményez, ami nagyon fontos egy állásinterjún. Az illem, vagyis a jó modor és az udvariasság szabályainak ismerete minden komoly embertől elvárható, fejtette ki előadónk. Szó esett a köszönés (leggyakoribb) kommunikációs forma szabályairól, és az azt kísérő gesztusokról is, mint pl.: a kézfogásról. Ami elengedhetetlen, az a bemutatkozás, mely nagyon fontos, hiszen meghatározza a kapcsolat további minőségét.

  1. 15:00-17:00 Szabadságról és táppénzről pályakezdőknek minden – előadó: Gyulavári Krisztián

A programsorozatunk utolsó elemeként Gyulavári Krisztián a pályakezdők szabadságolásáról és a táppénzről beszélt. A pályakezdőknek sokszor útvesztőnek tűnhet az a rengeteg szabály és törvény, ami meghatározza a mindennapjaikat. Az előadó információt nyújtott a megjelenteknek arról, hogy pontosan hogyan is működik a szabadságolási rendszer, és mik azok, amik meghatározzák, hogy hány nappal számolhattok az évben.

Az előadó elmondta, hogy a szabadság különböző jogcímeken járhat, ami azt jelenti, hogy az alapszabadságból és a különféle jogcímeken járó pótszabadságból áll össze. Megemlített, azt is, hogy az alapszabadság minden esetben 20 munkanap, és ehhez kell hozzáadni a pótszabadságokat. S nagyon fontos információként szolgált a fiataloknak az is, hogy a szabadság a naptári egész évre vonatkozik, tehát arányosítani kell ahhoz, hogy mikor kezdett dolgozni valaki az adott évben. amit a pályakezdőknek feltétlenül tudniuk kell, hogy mi a különbség a táppénz és a szabadság között, erről is beszélt előadónk.  Tudni kell a fiataloknak, hogy a szabadság az a pihenőidő egyik formája, amely minden munkavállaló számára alanyi jogon jár. A táppénz ezzel szemben egy társadalombiztosítási elszámolási forma keresőképtelenség esetére. A keresőképtelenség azt jelenti, hogy nem vagyok munkára képes állapotban. Fontos azt is tudni a pályakezdőknek, hogy csak az orvos írhat ilyen igazolást.