Ifjúsági információs napok szervezése (képzés, tanulási, ösztöndíj, foglalkoztatási és lakhatási lehetőségekről) - Sumony

Tevékenységek:

 

Beszélgettünk a jövő munkaerőpiacáról, a munkaerővel szemben támasztott követelményekről, azon készségekről, melyet a szakmai tudáson túl elvárnak a munkáltatók.  A szakképzésbe való bekapcsolódás előnyeinek megbeszélését követően áttekintettük, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben milyen szakképzési lehetőségek vannak, azokról hol tudnak az érdeklődők adekvát információkat gyűjteni a döntéseikhez. A szakmák tartalmáról, a szakmákat tanító intézményekről informatív tájékoztatást az IKK Zrt. (Innovatív Képzéstámogató Központ) honlapján találunk. Itt tájékozódhatunk a jellemzően munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakképesítések követelményeiről is (Programkövetelményeik). A tájékoztató során beszéltünk a képzésbe kerülési lehetőségekről (iskolarendszerben, iskolarendszeren kívül), valamint a képzések finanszírozási lehetőségeiről. Az ingyenes képzések, a támogatott képzések, valamint saját finanszírozású képzések elérhetőségéről, jellemzőiről, és az újonnan elérhető lehetőségről a Felnőttképzési Hitel kétféle konstrukciójáról. Fontos, hogy a számunkra megfelelő képzés megkeresésénél és kiválasztásánál tudjuk, hogy merre található az információk elérhetősége - hol, milyen honlapokon keressünk, személyes megkereséssel milyen információkat kérdezzünk a képzési lehetőségekről, azokat hogy értelmezzük. Megnéztünk néhány honlapot, ahol az információkat megtaláljuk, így az IKK Zrt., néhány Szakképzési Centrum, néhány felnőttképző, illetve a Diákhitel Központ honlapját. Részletesen beszélgettünk arról, hogy miként kell értelmezni az információk tartalmát, mire kell odafigyelni mielőtt felnőttképzési/képzési szerződést írnánk alá vagy kötnénk meg szóban. Értelmeztük, hogy mely képzési struktúra milyen kimenetet ad, valamint a megszerezhető végzettségeknek (bizonyítvány, oklevél, tanúsítvány, igazolás) mi a munkaerőpiaci értéke. Az információkat végigkövettük egy konkrét szakma példáján, ez a Járműfényező volt.

 A résztvevők között volt olyan személy, aki konkrét szakma felől érdeklődött (cukrász), így konkrétan megkerestük a kapcsolódó információkat.