Helyi szociális közétkeztetés és idősgondozási közszolgáltatások továbbfejlesztése workshop keretében - Velény

Tevékenységek:

Velény Község önkormányzatánál volt a képviselők gyülekezője.

  1. 15:00-17:00 Vitaindító előadások: előadók: Dr.Grunda Miklós, Vágner Ibolya, Rudolf Ferencné, Filipovics Józsefné, Újvári Anna

Dr.Grunda Miklós gyógyszerész elmondta, hogy az emberi szervezetnek napi háromszori meleg ételre lenne szüksége, azonban a jelenlegi ellátás egyszerit tud biztosítani. Kitért a pandémiás helyzetre, az oltás fontosságára. Idősotthonokban az ellenanyagszint csökkenése esetés a 3. oltás mielőbbi beadatásának jelentőségére. A beadott 3. oltáskor az oltóanyag kombinálásának is szerepe van a megfelelő immunitás kialakulásában. A gondozók átoltottsága nélkülözhetetlen, így tudunk minél több emberéletet megmenteni.

 

Vágner Ibolya Intézményvezető a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ működéséről, ezen belül kiemelten beszélt a szociális étkeztetésről és a házi segítségnyújtásról. Elsődleges cél az idősek minél hosszabb ideig, saját otthonukban történő segítése, gondozása. A cél az, hogy a szolgáltató a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosítson, amelynek mértékét és módját a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota határozza meg.

Rudolf Ferencné házi gondozó: Elmondta fontos, hogy a gondozott saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelő ellátásban részesüljön. A házi gondozó a segítségnyújtás biztosítása során szociális segítést, személyi gondozást nyújt az igénybevevő számára. A szociális segítés magába foglalja: a háztartási tevékenységben, a lakókörnyezet higiénia megtartásában való közreműködést.

Filipovics Józsefné szociális étkeztető: elmondta, hogy négy hónapja helyettesíti a gyesen lévő elődjét. Ezen időszak alatt az ellátottak száma nem változott. Új igénylő nem volt és vissza sem mondta senki az igényelt szociális étkezést.

 Újvári Aranka védőnő kiemelte a szociális problémákat, a helyi és környező településen élő családoknál.   A meggondolatlan, felelőtlen gyermekvállalás, főleg ha ez többször ismétlődik, milyen nehéz helyzetbe hozhatja a fiatal családokat. A munkahely, a biztos anyagi háttér hiánya miatt a perifériára szorult családok sokszor kilátástalan helyzete, mély nyomot hagy a gyermekek lelki és mentális fejlődésében.

  1. 17:00-18:00 A téma megvitatása

Az előadásokon elhangzottak alapján a jelenlévők megvitatták a helyi közétkeztetés színvonalának fejlesztésének lehetőségeit, számos javaslat hangzott el ezzel kapcsolatban.

 

 

Egyéb események: Farkas József e.v. halk zeneszóval biztosította az oldottabb hangulatot a vitafórumot létrehozó program ideje alatt.