Helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúrát bemutató program - Királyegyháza

  1. 9:45-11:00 Schmidtné Váradi Nikoletta előadása a királyegyházai romákról

A rendezvény 9:45-kor kezdődött Schmidtné Váradi Nikoletta előadásával. Schmidtné Váradi Nikoletta volt az elnöke a Királyegyházai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. Előadásában beszélt a helyi roma kultúráról, a helyi romákról. Megtudhattuk, hogy Királyegyházán a Romák kb. 70% beás cigány, a többiek lovári illetve más kultúrájú romák. A lovári és beás cigány kultúráról beszélt ezután általánosságban. Majd rátért a királyegyházai roma kultúrára. Királyegyházán nagyon összetartó a roma kisebbség, össze szoktak járni, közösen főzni, illetve az idősebbek a gyermeknek roma meséket mesélnek, ezzel ápolva a hagyományokat. Tudhattuk meg az előadásból. Az előadó hangsúlyozta, hogy a királyegyházai romák asszimilálódtak a közösségbe, nem éri őket hátrányos megkülönböztetés, teljes jogú tagjai a királyegyházai társadalomnak. Előadása 11:00-ig tartott.

  1. 11:00-12:00-ig Nagy József roma festőművész kiállítása és előadása:

Nagy József Bükkösdön él és 40 éve rajzol, fest, autodidakta módon sajátította el a szakmát. Előadásában bemutatta a képeit, beszélt a festő technikájáról. Megtudhattuk az előadásából, hogy expresszionista és szürrealista, irányzatokat kedveli és alkalmazza. Nagy József hangsúlyozta, hogy folyamatosan kísérletezget és ennek a kísérletezésnek az eredménye az UV.technika. Ezeket a képeket a kiállításaiban előbb természetes fényben majd teljesen besötétített helyiségben mutatja be. Az előadás második felében a festő a képeit mutatta be, személyes élményeket mondott el róluk és beszélgetett a közösséggel, arról, hogy milyen romának lenni egy viszonylag zárt festő közösségben. Elmondta, hogy ez idáig semmi hátrány nem érte a származása miatt.

  1. 12:00-13:00-ig Nagy Anita roma táncok előadása és bemutatója:

Az előadása első 30 percében a roma tánc kultúráról, zenéről beszélt, majd az utolsó félórában táncbemutatót tartott. Nagy Anita elmondta, hogy cigányok a befogadó népek tánchagyományainak őrzői, és ezeket saját, jellegzetes előadásmódjukban adják át. A cigányok táncára jellemző, hogy csoportosan nem táncolják, inkább szólóban vagy párban, improvizatív jellegű akárcsak zenéjük, illetve minden táncos a saját egyéniségének megfelelő előadásmóddal, motívumokkal táncol. A táncot csettintgetéssel kísérik. Az előadó elmondta, hogy a férfiak szóló táncának legjellegzetesebb eleme a csapásolás, azaz a láb különböző pontjainak ritmusra történő csapása, ütése. A férfi táncosok testtartása feszes, büszke. A nők táncának karjátéka sokkal aprólékosabb kidogozottabb, mint a férfiaké, tánc közben többet csettintgetnek. Az elméleti előadás után következett a gyakorlati bemutató Nagy Anita, maga mellé hívott egy roma származású szintén táncos fiút és együtt mutattattak be a romákra jellemző stílusokat. Mindenki nagy örömére.

  1. 13:00-14:30 ebéd Cigány lecsó punyával:

Melyet Schmidté Váradi Nikoletta készített, azzal a céllal, hogy bemutatásra kerüljenek a hagyományos roma nemzeti ételek.

  1. 15:00-16:00- Váradi Jenny énekesnő műsora

Váradi Jenny roma származású előadó, mulatós-pop műfajú dalokat adott elő. Nagy érdeklődés fogadta az előadását. A szünetben lehetőség volt beszélgetni vele, a résztvevők kérdezték a roma kultúráról, a roma zenéről.

  1. 16:00-17:00 Roberto műsora

Roberto szintén roma származású előadó, nagyrészt modernebb, roma pop zenét játszott. Illetve a roma zenéről beszélgethettek vele a megjelentek, szívesen válaszolt a felmerülő kérdésekre, s tanácsot is adott az érdeklődő fiatalok számára, hogy hogyan válhatnak ők is zenésszé.

  1. 18:00-19:00 Tesók együttes előadása

Az együttes előadása közkívánat volt, az együttes nagyon népszerű roma előadókból áll, Oláh Attilából és Györgyből. Az együttes mulatós és roma dalokat adott elő. Illetve beszélgettek a közösségekkel a roma kultúráról, arról, hogy feléjük (Barcs) milyen a roma közösség, milyen szokásokat, hagyományokat követnek. A beszélgetés során feltárásra kerültek az eltérő területeken élő romák kulturális azonosságai és különbségei.

  1. 19:00-22:00 Horváth László Bál

 A nap végeztével bál következett ahol Horváth László Flipper roma zenével szórakoztatta az egész nap jelenlévőket. A bál rendkívül jól sikerült, külön öröm volt, hogy több roma származású amatőr zenész is felment a színpadra és bemutatta tehetségét. Remek lezárása volt a napnak.

A zenés műsorokat nagyon élvezte a közönség, a szünetekben a nagyrészt roma előadókkal beszélgettek.