Előzetes és foglalkozási szocializáció tréning keretében a munkaszocializáció megszerzésért (Gerde) - Királyegyháza

  1. 16:00-17:00 Europass CV és Motivációs levél – előadó: Borza-Vincze Míra:

Borza Vincze Míra, az Europass CV-ről, és a motivációs levélről beszélt elsőként. Elmondta, hogy az Europass önéletrajz miért az egyik legkönnyebb és leghatékonyabb módja az önéletrajz elkészítésének, majd bemutatta, hogy a motivációs levélben miket kell leírni egy esetleges állás megpályázásánál. Az előadó elmondta, hogy az Europass önéletrajz által tudását, képességeit, végzettségeit könnyedén áttekinthetővé és láthatóvá teheti, illetve végig vették a megjelentekkel személyre szabottan az Europass önéletrajz nyolc fő pontját. Kiemelte, hogy az Europass CV nagy előnye, hogy személyre szabható, tehát azokat a készségeket, kompetenciákat külön ki lehet, emelni, amely fontos egy-egy specifikusan megpályázni kívánt álláshoz. Az előadó nem csak elméletben beszélt az önéletrajzokról, a készségfejlesztés érdekében közösen töltöttek ki saját önéletrajzokat a résztvevők. Miután elkészültek az önéletrajzokat, a motivációs levél elkészítése következett, ennek megírását gyakorolták. Sokan nem is tudták, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy motivációs levél. Így az előadó elmondta ennek célját, tartalmi és formai követelményeit, valamint a megíráshoz szüksége szempontokkal, támpontokkal segítette a résztvevőket a levél megírásában. Borza-Vincze Míra elmondta, hogy a motivációs levélben az állásra pályázó arra ad választ, milyen indíttatásból pályázta meg az állást, milyen személyes képességekkel tudna hozzájárulni a cég sikeréhez.

  1. 17:00-18:00 Szituációs játékok, viselkedésetikett – előadó: Borza-Vincze Míra:

A program keretén belül több állásinterjút is „eljátszottak” ezzel is felkészítve a résztvevőket az éles állásinterjúra. Figyelte az elhangzott mondatokat, segítette a helyes testtartást és a helyzethez illő vagy oda nem illő gesztusokat korrigálta. Elmondta, hogy mire kell mindenképpen oda figyelni az állásinterjúra érkezőknek, hogy meggyőzőek legyenek, s pozitív benyomást keltsenek. Kitért az állásinterjún való megjelenésre, ismertette, hogy milyen ruházatban kell megjelenni, hogyan viseljék a hajukat, ne tegyenek fel túl sok sminket, túl erős parfümöt, stb. Ezt követően általánosságban ismertette hogy, hogyan kell viselkedni egy állás interjún. Szó volt az állásinterjút megelőző folyamatokról, a telefonos megkereséséről, az időpont egyeztetés menetéről, a helyszín lefixálásáról. Majd beszélt arról is, hogy az állásinterjú előtt érdemes tájékozódni a munkáltató tevékenységéről, a cég múltjáról, tevékenységi köréről. Kiemelte az érkezés időpontjának fontosságát, hogy nem illik késni, illetve a ruházatról is elég sok szó esett, a hölgyeket és az urakat is figyelembe véve. A résztvevők különösen örültek, hogy tájékoztatás kaptak erről, hiszen jó részük hátrányos környezetből érkezett, így sem megfelelő felkészültségük, sem a kellő kompetenciáik nincsenek meg az állásinterjúkon való jó szerepléshez. Ezután szó volt a különféle munkavégzési formákról, az előadó bemutatta, hogy lehetőség van távmunkában, részmunkaidős foglalkoztatásban, vagy önfoglalkoztatásban is dolgozni. Ez természetesen függ az egyéni élethelyzettől, kompetenciáktól és igényektől. Az előadó igyekezett mindenkinek személyre szabott álláskeresési tanácsadást nyújtani. Megvizsgálták az egyéni kompetenciákat lehetőségeket, hátteret, hogy megtalálják a legjobb megoldást. Helyzetfeltárást végeztek, hogy milyen akadályozó tényezők lehetnek.

  1. 18:00-19:00 Munka- és foglalkozási szocializáció – előadó: Borza-Vincze Míra

Az utolsó tréningen a munkaszocializációról és a foglalkoztatás szocializációról beszélt a szakember. Az előadó elmondta a résztvevőknek, hogy a munkahelyi szocializáció egy olyan fontos folyamat, amelynek során megtanulják a résztvevők, hogy a munkáltató miket vár el tőlünk, és ezt hogyan tudják kell teljesíteni. Ez egyfajta szerepfelvételt jelent, a szerep tanulása történhet formális és informális módon is. Ebben a blokkban legfőképpen azt kellett tisztázni a résztvevőkkel, hogy hogyan is kell viselkedni egy munkahelyen. Milyen dolgokra kell figyelni, honnan tájékozódhatnak a szervezet elvárásairól, s hogyan alakíthatnak ki hatékony együttműködést a munkatársakkal, de kiemelt figyelmet fordított a jó kollegiális viszony megalapozására is. Itt fontos egymás kölcsönös tisztelete, és magas fokú tolerancia tanúsítása, hiszen mindenkinek vannak egyedi igényei, határai és más-más hangot kell megtalálni a kollégákkal. Az alkalmazkodás nagyon fontos a munkahelyi szocializáció során, ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy tartsuk meg határainkat és legyünk határozottak, de nem túlzóan. A résztvevők többségének nagyon rég nem volt már munkahelye, de szép számmal jelentek meg olyanok is, akiknél visszatérő probléma, hogy rövid idő eltöltése után elbocsátották őket munkájukból. Itt az előadó arra próbált meg rávilágítani, hogy milyen okok vezethettek az elbocsátáshoz, esetleg a szakmai felkészültségükkel lehetett probléma, vagy a személyes készségek, beilleszkedési problémák, vagy a munkamorál vezetett a munkaviszony megszűnéséhez. Ezt követően beszéltek a helyes munkahelyi viselkedésről, a pontos érkezésről, a ruházatról, kiemelte, hogy mindig az alkalomnak megfelelően jelenjünk meg, legyünk igényesek önmagunkra és környezetünkre, figyeljünk a személyes higiéniára. Az előadó elsősorban a fiatalokra jellemző negatívumként emelte ki a közösségi média használatát is, hiszen ez egy gyakori probléma esetükben. A figyelmük és idejük jelentős részét az online térben való szörföléssel töltik, amely csökkenti a koncentrációt és adott esetben a figyelmetlenség komoly következményekkel is járhat, ha az illető olyan munkakörben dolgozik, amellyel akár önmagát, vagy mást is veszélyeztethet.