Projekt tartalmának bemutatása

Projektünk átfogó és kiemelt célja, hogy a közszolgáltatások színvonalának emelésével, az egyes szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítésével, valamint a megfelelő tájékoztatás megvalósításával fejlesszük a konzorciumban résztvevő településeink lakosságának egyéni és közösségi cselekvőképességét.

A konzorcium tagjai a következők: Bicsérd Község Önkormányzata, Gerde Község Önkormányzat, Gyöngyfa Községi Önkormányzat, Királyegyháza Községi Önkormányzat, Pécsbagota Község Önkormányzat, Szabadszentkirály Község Önkormányzata, Sumony Község Önkormányzat, Szentdénes Községi Önkormányzat, Velény Község Önkormányzat, Zók Községi Önkormányzat

Továbbá a projekt megvalósítása által formálni kívánjuk a járást és a térséget meghatározó kulturális bázishoz való viszonyulást a lakosság körébe. Úgy véljük, hogy a cselekvőképesség aktivizálása, az egyéni és a közösségi motiváció megteremtése és annak hosszú távú fenntartása csakis ezen kulturális bázishoz való viszony pozitív irányú szemlélet formálásával valósulhat meg. A helyi igényekre reflektálva, az egyes célcsoportok életkori sajátosságainak, érdeklődésének figyelembevételével szeretnénk elérni a megvalósítás során azt, hogy a konzorciumban lévő településeinken élő emberek tudatosabban viszonyuljanak az önmagukban és a közösségükben rejlő erőforrásaikhoz és kulturális javaikhoz.

A fentiekben foglalt átfogó célkitűzések, és az elvárt eredmények teljesülésének érdekében projektünk komplex és gyakorlati beavatkozást kíván megvalósítani, amely értelemszerűen pozitív irányban képes hatni a már meglévő közszolgáltatások színvonalának emeléséhez is. Továbbá a projekt azon tevékenységei, amelyek elősegítik a célcsoportok egyéni és közösségi cselekvőképességének dinamizálását és a lokális kulturális bázishoz való pozitív attitűdváltást, értelemszerűen alkalmi és állandó jelleggel újabb szolgáltatásokat is meghonosítanak a konzorciumban lévő településeinken. Mindezek révén azon területek, ahol szolgáltatásbeli hiányosságok tapasztalhatóak a konzorciumban lévő településeinken, mint például a közösségi és szabadidős programokhoz való hozzáférés, a képzésekhez való hozzáférés, az egészséges életmódhoz és a sportolási lehetőséghez való hozzáférés, a projekt megvalósítása és fenntartása révén felszámolásra kerülnek.

Tehát a projekt által megvalósított beavatkozás jelentős mértékben képes lesz csökkenteni, mint járási, mint megyei, mint országos szinten azt a jelentős különbséget, amelyet azon szolgáltatások akadályoztatott elérhetősége jelenti a településeinken élő emberek számára, amely szolgáltatások tulajdonképpen már alapvetőnek tekinthetőek a XXI. században. A tervezett beavatkozások az esélyegyenlőség elve mentén biztosítják a konzorciumban lévő településeinken a célcsoport tagjainak a már elérhető szolgáltatások igénybevételét magasabb színvonalon, valamint újabb szolgáltatások létesítését is lehetővé teszik ezen beavatkozások a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv alapján. A beavatkozások megtervezésénél figyelemmel voltunk a bevonni kívánt célcsoportok tagjainak igényeire, szükségleteire, érdeklődésére és élethelyzetére. Projektünk célcsoportját a konzorciumba lévő településeink lakossága jelenti, ezen belül a hátrányos helyzetű aktív korúak (18-59 évesek), a fiatalkorúak (14-18 éves korosztály), és az idősebb korcsoport (60 év felettiek).

Továbbá számítunk, mint célcsoportra a helyi közszolgáltatásban dolgozókra, mivel reményeink szerin így csökkenthetővé válik a hátrányos helyzetű célcsoporttagok intézményekkel, különös tekintettel, a közintézményekkel szembeni bizalmatlansága. Reményeink szerint a beavatkozások hatására a hátrányos helyzetű célcsoporttagok számára jelentősen javul az önérdek érvényesítés, és a munkaerő piaci pozíciója. A fiatalabb és az idősebb korcsoport számára biztosított programok, események és rendezvények elősegítik lokális szinten a szabadidő hasznos eltöltését, a kortárs közösségek megerősödését. A nagyobb rendezvények esetében számítunk a generációk közti feszültségek feloldására is. A beavatkozások során megvalósítani kívánt programelemek elősegítik a nemzetiségek közti párbeszéd elindulását és fenntartását, amely hozzájárul a települések kulturális bázisának bővüléséhez és erősödéséhez.